valkuil

Nu zeg je misschien: “Wat is dit voor een vreemde titel, want wat je weet, dat weet je toch?”
Exact.
Die aanname gaat dus niet op.
En wat het nu met paardencoaching heeft te maken zal ik ook uitleggen.

Is weten de waarheid?

Wat zegt “te weten” ons?
Als je denkt het “te weten” is dat dan de waarheid?
True believers weten. En empirisch gezien hoeft wetenschap niet waar te zijn. Wetenschap is kennis en kennis berust op feiten, en zijn feiten altijd waar?
Een onderzoek onder  11.600 financieel directeuren naar de uitkomsten van S&P toonde aan dat deze directeuren niet leken te weten dat hun voorspellingen waardeloos waren. Ook hun ingestelde betrouwbaarheidsintervallen toonde aan dat de financieel directeuren veel te zelfverzekerd waren over hun vermogen om de markt te voorspellen. Het feit dat overmatig vertrouwen als zeer positief wordt ervaren, geeft te denken.
Zelfvertrouwen wordt in veel sectoren en beroepen boven onzekerheid gesteld.

 

 

Kahneman: System 1 en System 2

Kahneman benoemt 2 systemen: System 1 en System 2.

In system 1 vindt onder andere de emotie en intuïtie plaats. Waarbij ons brein ons daarop voorbereidt, als een associatief systeem. Door goede verhalen reageert ons brein meer associatief en wordt de aanname sneller geaccepteerd als waar.
Helemaal als je een persoon graag mag. Je gelooft mensen die je mag en vertrouwt. Door associatief- en emotioneel vertrouwen wordt je “weten”gevoed en bevestigd.

 

Wetenschap en system 2

Wetenschap daarin tegen drijft op system 2. Waar we rationeel, analytisch en nauwgezet beredeneren. Het vraagt van ons brein aandacht. Kahneman heeft vastgesteld dat wij mensen rationeel system 2 volgen en dat system 2 wordt gecontroleerd door system 1. Dit gegeven verklaart daarmee de irrationaliteit van mensen. Zo ook dat mensen die besluiten nemen onder onzekere condities zich niet gedragen op een manier die stroken met aannames uit traditionele economische modellen. Kahneman’s boek: “Thinking: Fast and Slow” (Ons feilbare denken) gaat daar uitgebreid op in.

De valkuil dat we het denken te weten

IMG_4786-wwwAls ook vaststaat dat de logica van ons brein (system 2) wordt gecontroleerd door ons associatief brein (system 1), daar waar ook intuïtie,emotie en bijvoorbeeld de vijandigheid in een stem wordt waargenomen, speelt paardencoaching expliciet in op system 1. Juist omdat de automatische werking van system 1 verrassend snel een complex patroon genereert van ideeën. Waarbij het tragere system 2 alleen gedachten in een ordelijke reeks van stappen kan omzetten.

Kortom het geloven en het weten vindt op 2 plaatsen (systemen) in ons brein plaats. Waarbij een belangrijk thema wordt benoemd: “Mensen hebben teveel zelfvertrouwen en hechten teveel geloof aan hun intuïtie.

 

 

Wat betekent dat voor de paardencoaching?

Systemisch gezien reageert een cliënt pas congruent aan zijn gevoel als system 1 actief is. Een paard zorgt er dus voor dat een cliënt zich bewust is van system 1 activiteit. Met de insteek is om (veelal) van system 2 naar system 1 te gaan; van denken naar voelen. Paardencoaching houdt ons in het hier en nu. Dat is belangrijk omdat ons brein geneigd is ontbrekende informatie, ten gunste van het eindresultaat, positief aan- of in te vullen of zelfs te reconstrueren.

 

Vermogen tot reconstrueren

Een algemene beperking van de menselijke geest is zijn gebrekkige vermogen om eerdere kennis of gewijzigde opvattingen te reconstrueren. En deze informatie dus als waarheid aan te nemen. Zo ook met gevoelens die op een (verkeerd) moment (onjuist) worden geïnterpreteerd of  ervaren en vastgelegd.  Het causale verband dat door ons brein bij een gevoel wordt gelegd komt dus voort uit een eerdere ervaring  (informatie).  De imprint die ons brein neurologisch heeft gelegd strookt niet (meer) met de huidige werkelijkheid van het bijbehorende gevoel. Hoe vaak horen we niet dat we goed aanvoelen dat het niet goed zit. Maar we dat niet exact kunnen voelen, duiden, benoemen of kunnen herleiden naar een opgedane ervaring uit het verleden?

 

Kracht van paardencoaching

De kracht van paardencoaching ligt volgens mij daarmee besloten in het feit dat de interactie met het paard ervoor zorgt  dat onbewuste (communicatie) processen en gevoelens zichtbaar worden. Met een paard maak je onzichtbare aspecten tastbaar en direct inzichtelijk. Je leert te voelen EN daarbij congruent te zijn aan je gevoel. Daardoor ga je authentiek en in het “nu” communiceren. Waarbij ons brein waargenomen gevoelens (in system 1) nu wel op de juiste manier laat stroken met een ervaring op dat moment. De imprint is nu wel congruent aan gevoel en de waarneming/gedrag bijbehorend aan dat gevoel.

 

CREF methode

Dat paarden, ook systemisch, unieke vaardigheden hebben, wordt meer en meer ingezet.
De CREF-methode (Circle Reprint Emotional Foundation) maakt daarbij ook gebruik van de unieke vaardigheden van het paard. CREF-methode behandelaars leren het paard in te zetten als hulpmiddel om processen te verduidelijken en te versnellen. Het overbrengen van de bijdrage aan veiligheid en emotionele verbondenheid middels het paard, wordt zo toegepast.

 

Geen bodem syndroom

Ook wordt met deze methode een  nieuwe imprint gezet.
Dit gebeurt met name bij mensen met een GBS (Geen bodem Syndroom: is een patroon van gedragingen, ontstaan als gevolg van een indrukwekkende gebeurtenis waardoor het basisvertrouwen is aangetast), hechtingsproblematiek of PTSS (Post Traumatische Stress Syndroom: In de vroege ontwikkeling – ook wel de inprentingfase genoemd – kan dit leiden tot stress. Wanneer dit niet erkend, gesignaleerd of niet op de juiste wijze wordt behandeld, ontstaat er veelal een Post Traumatisch Stress Syndroom. Stresshormonen die hierbij in de hersenen vrij komen, verstoren de opbouw van het basisvertrouwen sterk. Dit resulteert in sociaal emotionele problemen. Er volgen vaak moeilijkheden binnen gezinssituaties, op school en later als volwassene in (werk)relaties).
De piramide van Maslow is door de CREF ontwerpers hernieuwd en uitgebreid met het aspect emotionele verbinding. (Overigens benoemde Maslow al dat het aspect vertrouwen. Volgens Maslow komt maar een klein percentage van de mensen toe aan volledige zelfontplooiing. Dat komt omdat veel mensen in vorige fasen blijven steken, ze nog veel energie nodig hebben voor hun zelfvertrouwen, voor hun struggle for life. Zolang je je energie nodig hebt voor de strijd om het bestaan heb je geen energie beschikbaar om te besteden aan het ontwikkelen van je mogelijkheden.)

CREF-model

Door de cirkel in te zetten ontstaat er een helder inzicht in onvolledige of ontbrekende levensbehoeftes (Circle). Vanuit dat vertrekpunt kan er door de hulpverlener of trainer gericht worden hersteld of ontwikkeld (de Reprint).
Vervolgens ontstaat er een volledige persoonlijke verbinding (Emotional). Het basisvertrouwen van de persoon of van de organisatie is beter dan ooit (Foundation).

 

Meer weten?

Twijfel je over welke keuzes je moet maken?
Maak dan nu een afspraak.

 Laat hier jouw reactie achter

Twitter

Logo Management by Horses

"Management by Horses lost issues op en creëert bevlogenheid bij mensen en energie binnen organisaties."

Management by Horses

+31 (0)620620404
roger@managementbyhorses.nl

facebook  twitter-2  linkedin  youtube  google-plus