Ik heb er genoeg van

 

 

Geen toestemming.

De directeur ontwikkeling denkt fronsend aan zijn paradepaardje.

Barst, ik doe het toch.
Hij realiseert onder de radar door zijn verkoop en groeit en groeit.
(Ik mocht destijds de manschappen voor de ontwikkeling en groei leveren:) )

Nu is het wereldwijd een belangrijk medisch product voor dit beursgenoteerde bedrijf.

Wat zou jij doen?

 

Creativiteit leidt tot betere uitkomsten

Het klopt dat bij team- of organisatieproblemen konijnenpaadjes opzoeken erg handig is.
Maar niks is minder waar.
Het gaat om creatief, oplossingsgericht en lenig denken.
Een vaardigheid die bij dergelijke problemen, en ook bij onderhandelingen, productieproblemen  afdelingsproblemen, familieproblemen juist leidt tot originele ideeën en oplossingen.
Daarnaast genereert het nieuwe kansen die jou onderscheidend maken.

Vooral omdat er tegenwoordig zoveel veranderingen plaatsvinden is “lenig” denken een waardevolle vaardigheid. Zoals recentelijk een tweet onderstreepte:

Materie vergaat of kan je kwijtraken, ervaring (en kennis) niet.

 

 

Waarom bij uitdagingen lenig denken?

De wereld verandert in rap tempo.
Informatie is in overvloed beschikbaar. Het is de kunst om van informatie relevante kennis te maken, maar dat even terzijde.
Die veranderende overvloed aan informatie kent daarmee zijn eigen dynamiek en oorzaak-gevolg voor de ondernemer.  Je MOET steeds weer andere oplossingen en richtingen vinden om voor je klantenkring relevant te blijven.
Doe jij het niet, doet de ander het beslist wel.

Je brein is daarin onmisbaar om, naast logisch denken, ook creatief/lenig te denken. Je legt nieuwe (denk)verbindingen in je hersenen door deze vaardigheid te trainen waardoor je creatieve/ lenige denkvermogen groeit.

Creatief denken is vooral een uitdaging als dat binnen bepaalde kaders moet.
Denk maar aan het middenkader.
Van bovenaf de taakstellingen en de druk en van onderaf de weerstand en toch wat moeten realiseren. Iedereen kent wel het krijgen van die “aap” op je schouder en niet die (o zo gewenste) nootjes erbij.
En een directeur kent ook die dynamiek: Aandeelhouders—>Directeur<—Organisatie.
Zo zijn er overal opgelegde Aapjes zonder nootjes te vinden, waarmee we onszelf nog steeds ruim tekort doen.

 

Dat creatieve gedoe kost alleen maar tijd

Geloof je dat nu echt?
Drie uur overleggen en dan met lege handen naar huis gaan behoort tot de verleden tijd.
Je krijgt juist in minder tijd een betere resultaatgericht uitkomst.
Enfin, je moet wel durven en doen:)

 

 

Hoe nu lenig denken?

 

Door te oefenen, niet meer niet minder.

Je begint met een warming up, loskomen uit je bestaande routines en gedachtepaden doorbreken.
Gebruik muziek, je gevoel, je humor, je zintuigen en zorg dat je fit bent.
Je bent nieuwsgierig, altijd en overal, en doet je oogkleppen af. Je kijkt en luister selectief en maakt nieuwe verbindingen (associeer). Ook maak je combinaties en gebruik je de omgeving.

 

Hou het eenvoudig

Laat los, sla nieuwe wegen in, heb lef, durf fouten te maken, omarm het toeval, luister naar je gevoel en ga los.
Denk niet te moeilijk. KISS: Keep it Simple Stupid.

Next step is het samenbrengen van al die nieuwe gedachten, daaruit kiezen en verder doorontwikkelen.
Lukt het even niet?
Gewoon stoppen, nacht erover slapen of blokje om en je vooral niet laten opjagen.
Werk dan je keuze verder uit, ontwikkel, verander, kijk naar plussen en minnen, en voer uit en voer door.

 

Begin gewoon en wees niet bang

Lopen op glad ijs gaat erg lastig.
Doe je het vaak genoeg… jawel gaat dat steeds beter.

Iedereen kent nog wel die eerste autorijles.
Schakelen, kijken, gas geven, oja knipperlicht niet vergeten,  pfff alles tegelijk.
Dik hoofd kreeg ik ervan…. en nu….. denk er niet meer bij na, het gaat vanzelf.

 

Vormen van creatief denken

 • Brainstormen, Alex Osborn
 • TRIZ ( Theory of Inventive Problem Solving)
 • VOORT innovatiemethode (Vertrekken, Ontdekken, Ontwikkelen, Reflecteren Terugkeren)
 • Metaplansessie
 • ATS- Analytic Trouble Shooting
 • SIT-Systematic Inventive Thinking: gaat uit van een gesloten wereld en niet van het gebruikelijke divergeren en convergeren waarbij elk idee direct wordt gevalideerd
 • PIT-Powerfull Innovative Thinking
 • Lateraal denken (=creatief denken), Edward de Bono
 • Out- en inbox denken
 • Functie-analyse product/dienst (wat wil je klant en waarom)
 • Scenario denken: Geeft een denkrichting. What if….
 • Metafoor denken: Hoe zou Batman erover denken. Je vindt andere woorden dat leidt tot meer inzicht en andere oplossingen
 • Mindmappen: Een centraal thema, opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes voor meer ordening
 • Post-it’s: Bij procedures en processen. Opschrijven en plakken op de wand. Daarna proces van ordenen en verbeteren
 • Lateraal denken,gedwongen denkrichting. Dwang maakt mensen creatiever en in geijkte patronen denken gaat niet
 • Zes denkhoeden, Edward de Bono: vanuit zes verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken

 

Uiteindelijk gaat het erom om via ogenschijnlijke, ongebruikelijke doch gestructureerde wegen tot een oplossing te komen van een complexe probleemstelling.

Voorbeeld

Bij het productieproces van een agressieve vloeistof moeten leidingen worden schoongemaakt, het liefst zonder productieverlies. Deze vloeistof reageert direct met lucht en water. Middels TRIZ werd de oplossing gegenereerd.  Van deze vloeistof ijsballetjes maken, die dan door de leiding gaan waarbij deze leiding brandschoon blijft, zonder productieverlies of gevaarlijke situatie.

 

Samenvatting

Lenig – creatief denken wordt steeds meer gebruikt. Je ziet beslist in jouw (zakelijke) omgeving verrassend nieuwe dingen ontstaan of gebeuren. Door anders naar dingen te kijken, soepel associëren en verbeeldingskracht in te zetten.
Blijf jij achterlopen of ga je een vaardigheid leren en je creatieve denkvermogen gebruiken?

 

En nu?

Onderzoek hoe je jouw team creatief en lenig laat denken.Laat hier jouw reactie achter

Logo Management by Horses "Management by Horses lost issues op en creëert bevlogenheid bij mensen en energie binnen organisaties."

Management by Horses

M: +31 (0)620620404 M: roger@managementbyhorses.nl facebook  twitter-2  linkedin  youtube  google-plus