Ik heb er genoeg van

In die bekende V-formatie.

Grote groepen ganzen vliegen voorbij.

Als een gans zijn vleugels beweegt, creëert hij daarmee een opwaartse kracht voor de gans achter hem.
Een dergelijke vogelzwerm krijgt daarmee een groter vliegbereik van maar liefst 71% dan wanneer een gans alleen vliegt.

Voorop vliegen kost natuurlijk veel energie, dus als de gans aan kop vermoeid raakt, gaat hij achteraan vliegen en neemt een andere gans zijn plaats in.

Hoe je met samenwerken veel meer kan bereiken met allemaal hetzelfde doel voor ogen.
Kijk naar de ganzen:samenwerken loont!

 

 

Hoe doe je dat met een team?

Een team zet verrassende resultaten neer door een speciale manier van samenwerking. Hierdoor halen de teamleden het beste uit zichzelf en heeft iedereen aan een half woord genoeg. Een goed samenwerkend team is een top team.

Een goed functionerend team is te herkennen aan vijf kenmerken:

 1. gedeelde visie en aanpak
 2. continue leren en verbeteren
 3. streven naar concrete resultaten
 4. omgevingsbewustzijn
 5. generatieve samenwerking

Dit is een manier van samenwerken waar er meer ontstaat dan ieder individueel voor mogelijk hield.

Next level of performance

Er zijn drie invalshoeken om een team naar een “next level of performance” te brengen:

 1. werk aan de diepgang van de onderlinge samenwerking
 2. ontwikkel de leiderschapskwaliteiten van de teamleider
 3. zorg dat teamleden het beste uit zichzelf kunnen halen

Er zijn ook 2 aspecten die te vaak worden vergeten:

 1. Psychologisch contract
 2. Onderling vertrouwen

 

1. Psychologisch contract

Het is een niet fysiek contract – de manier waarop mensen menen behandeld te moeten worden.
Schein (1980) definieert: “Een serie ongeschreven verwachtingen die op ieder moment gelden tussen elk lid van een organisatie en de verschillende managers en anderen in die organisatie.”
Rousseau (1994) heeft deze definitie verder aangescherpt: “ Naast verwachtingen ook door wederzijdse verplichtingen.”

Contractbreuk verandert de perceptie van medewerkers. Het beïnvloedt wat ze denken over de wijze hoe het team (de organisatie) ze behandelt over bijvoorbeeld werkplezier of financiële beloning. Dat uit zich in emotionele en extremere reacties. Het gevolg zijn gevoelens van woede en wrok.
Daarnaast komen ook de relaties van de medewerker met het team (de organisatie) onder druk te staan. Denk aan: motivatie, collegialiteit, loyaliteit, inzet.


En dus?

Het psychologisch contract dat een medewerker afsluit met het team is een belangrijke bepalende factor voor gedrag in teams.
Die wederzijdse verwachtingen en verplichtingen moeten in balans zijn en kun je niet ongestraft met voeten treden.

 

2. Onderling vertrouwen

Vertrouwen is de pijler in samenwerkingen

Ik geloof dat er een aantal aspecten “op orde” moeten zijn, om een klimaat van optimaal vertrouwen te creëren en te houden:
 • De wederzijdse belangen,  afhankelijkheden en doelstellingen moeten duidelijk zijn
 • Inzicht in drijfveren op alle niveau’s: individueel / afdeling & team / organisatie
 • Gevoel en gedrag moeten bij iedereen synchroon lopen
 • Een open klimaat realiseren en onderhouden waarin vertrouwen kan gedijen en blijven bestaan (controle is goed maar vertrouwen is beter)
 • Met ervaringsgericht leren blijven investeren in de medewerkers en teams
 • Iedere dag congruent zijn aan je eigen uitgangspunten
 • Spreek af hoe en wanneer je waarover met elkaar communiceert

 

 

Waarom lukt dat niet met veel teams?

Het antwoord?
Medewerkers willen niet. Ze lopen het liefst de kantjes ervan af.

Of kunnen ze niet, door:

 • Onduidelijke teamdoelen?
 • Onvoldoende vertrouwen?
 • Ego’s die verstorend werken?
 • Regels en management juist tegenwerken?
 • Het psychologisch contract met hun team te vaak op de proef is gesteld?

 

Lees hier meer over vertrouwen en samenwerken.

 

Er is altijd ruimte voor samenwerking en verbetering

Een teammanager stond voor zijn team en had een aantal voorwerpen voor zich.

Toen de bijeenkomst begon pakte hij zonder woorden een grote lege vaas en deed hem vol met golfballetjes. Toen vroeg hij zijn teamleden of de vaas nu vol was. Iedereen beaamde dat.

De teammanager  nam een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de vaas. Hij schudde de vaas een beetje. De kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de golfballetjes. Toen vroeg hij zijn teamleden opnieuw of de vaas vol was. Alweer zei iedereen dat dat zo was.

De teammanager  pakte een doos met zand en goot hem uit in de vaas. Natuurlijk, het zand vulde alles verder op. En weer vroeg hij of de vaas vol was. De teamleden reageerden met een unaniem ‘ja’.

Daarop nam de manager twee biertjes uit zijn tas en goot en de gehele inhoud in de vaas, totdat er geen drup meer bij kon. De teamleden lachten.

‘Nu’, zei de teammanager  toen het lachen afnam, ‘wil ik dat je je voorstelt dat deze vaas je teamleven is.
De golfballetjes zijn de belangrijkste zaken – je teamleden, de sfeer, het onderlinge plezier, de teamdoelen en de onderlinge samenwerking. Als al het andere verloren is gegaan, maar deze zaken zijn er nog, dan is je teamleven nog steeds vol.
De kiezelsteentjes vertegenwoordigen de andere dingen die ook belangrijk zijn zoals de teamresultaten, de teamstatus, de communicatie en teamoverleg.
Het zand is al het andere – de kleine, onbelangrijke dingen: the small stuff.’

‘Als je het zand eerst in de vaas doet,’ vervolgde hij, ‘is er geen ruimte meer voor de kiezelsteentjes of golfballetjes. Zo is het ook in het teamleven.

Als je al je tijd en energie aan de kleine dingen besteedt zul je nooit ruimte hebben voor de dingen die belangrijk voor je zijn. Geef daarom aandacht aan de dingen die belangrijk zijn voor je teamgeluk en -resultaat.

Breng tijd door met je teamleden. Zorg dat drijfveren en competenties goed aansluiten bij de teamdoelen.
Er is altijd nog tijd om te vergaderen en rapporten te schrijven.

Zorg eerst voor de golfballen, de dingen die echt belangrijk zijn. Stel je prioriteiten. De rest is maar zand.’

Eén van de teamleden stak haar hand op en vroeg waar het bier voor stond. De manager glimlachte en zei: ‘Ik ben blij dat je dat vraagt. Het bier laat zien dat hoe vol je teamleven ook lijkt, er is altijd ruimte voor een paar biertjes met een goede teamcollega en het vieren van successen”

 

Kortom

Focus op samenwerking, sfeer en vertrouwen.
De resultaten zullen je aangenaam verbazen.

 

En nu?

Onderzoek hoe jij binnen je team beter kunt samenwerken.

 

 

 Laat hier jouw reactie achter